Mặt bằng chia lại căn hộ 3 phòng ngủ

Ngày 5/5/2017, chủ đầu tư chính thức ban hành chính sách mới, trong đó điểm nổi bật nhất đó là chia các căn hộ 3 phòng ngủ thành 2 căn hộ: 1 căn hộ 2 phòng ngủ & 1 căn hộ 1 phòng ngủ và áp dụng chính sách CAM KẾT THUÊ LẠI từ chủ đầu tư. Với việc bỏ một số tiền để mua căn hộ 3 phòng ngủ nhưng được sở hữu 2 căn hộ bên trong sẽ đáp ứng được nhu cầu để ở, để cho thuê – có thể cho thuê 1 trong 2 căn hộ hoặc cho thuê cả 2 căn hộ. 

***Ưu thế của thiết kế mới:

1/ Lần đầu tiên tại Metropolis khách hàng có thể sở hữu một căn 2 phòng ngủ góc

2/ Linh hoạt trong phương án sử dụng:

>>Ở cả 2: bố mẹ con cái ở trong 2 không gian riêng biệt trong cùng một căn hộ (chung mà riêng, riêng mà chung)

>> Ở 1 phần cho thuê 1 phần (linh hoạt, vừa ở vừa có khả năng sinh lời cao và ổn định trong cùng căn hộ)

>>Cho thuê cả 2 căn: hiệu quả tối ưu nhất (Giá cho thuê của 1 căn 3 phòng ngủ luôn thấp hơn giá cho thuê căn 1 phòng ngủ + 2 phòng ngủ)

***Chính sách cam kết thuê:

1/ Cam kết thuê lại với mức lợi nhuận 10%/năm trong 2 năm

Khách hàng tự trang bị nội thất theo danh mục của CĐT hoặc CĐT ứng tiền trang bị nội thất và trừ vào tiền cam kết thuê sau này:

  • Căn 1 phòng ngủ: 150tr
  • Căn 2 phòng ngủ: 250tr
  • Căn 3 phòng ngủ: 280tr
  • Căn 4 phòng ngủ: 300tr

2/ Linh hoạt trong phương án tài chính:

Có thể nhận tham gia cám kết (không tham gia cam kết) cả 2 phần hoặc tham gia cam kết 1 phần, 1 phần để ở

MẶT BẰNG CHIA LẠI CHI TIẾT

+++

(Khách hàng có quyền chọn layout cũ – không chia lại căn hộ hoặc layout mới – chia lại thành 2 căn nhỏ)

+++
Mặt bằng tòa M1 – thiết kế lại căn hộ 04, căn hộ 05:

M1_chia lại

Mặt bằng căn 04 – M1 chia lại: Căn 2PN – 74,3m2 ; Căn 1PN – 37,5m2 ; Sảnh chung: 3,8m2

M1_căn 04

Mặt bằng căn 05 -M1 chia lại: Căn 2PN – 63,9m2 ; Căn 1PN – 45,6m2 ; Sảnh chung – 4,5m2

+++M1_căn 05

Mặt bằng tòa M2 – chia lại căn 02, căn 10, căn 11, căn 12A:

M2_chia lại

Mặt bằng chi tiết căn 02-M2 chia lại: Căn 2PN – 76,2m2 ; Căn 1PN – 35m2 ; Sảnh chung – 7,5m2

M2_căn 02

Mặt bằng chi tiết căn 10-M2 chia lại: Căn 2PN – 72,6m2 ; Căn 1PN – 41,2m2 ; Sảnh chung – 7,5m2

M2_căn 10

Mặt bằng chi tiết căn 11-M2 chia lại: Căn 2PN – 82m2 ; Căn 1PN – 45,6m2 ; Sảnh chung 5,4m2

M2_căn 11

Mặt bằng chi tiết căn 12A-M2 chia lại: Căn 2PN – 68,3m2 ; Căn 1PN – 32,1m2

M2_căn 12A

Mặt bằng tòa M3 chia lại:

M3_chia lại

Mặt bằng chi tiết căn 02-M3 chia lại: Căn 2PN – 79,8m2 ; Căn 1PN – 35m2 ; Sảnh chung – 5,4m2

M3_căn 02

Mặt bằng chi tiết căn 03-M3 chia lại: Căn 2PN – 68,1m2 ; Căn 1PN – 38,2m2 ; Sảnh chung – 5,3m2

M3_căn 03

Mặt bằng căn 11A – M3 chia lại:Căn 2PN – 74,3m2 ; Căn 1PN – 37,5m2 ; Sảnh chung: 3,8m2

M1_căn 04

Mặt bằng căn 12 -M3 chia lại: Căn 2PN – 63,9m2 ; Căn 1PN – 45,6m2 ; Sảnh chung – 4,5m2

M1_căn 05